PlanCrypt Made in Germany

PlanCrypt Made in Germany

PlanEye Videoüberwachung

PlanCrypt Made in Germany

1§ Območje veljavnosti in ponudnik


Na podlagi teh splošnih poslovnih pogojev (SPP) se med kupcem in

EU General Services Inh. Borut Planinc
Ernst-Alban-Str.14
17036 Neubrandenburg
Germany
Davčno številko: DE294963174 ,

Imenovano »ponudnik,« sklene pogodba.


Ponudba blaga v naši spletni trgovini je namenjena izključno kupcem, ki so dopolnili 18 let starosti.

Naša dostava, storitve in ponudbe so narejene izključno na podlagi teh splošnih poslovalnih pogojev. Splošni poslovalni pogoji so torej veljavni za podjetja in vse prihodnje poslovne odnose, tudi če niso ponovno izrecno dogovorjeni. Vključitev splošnih poslovalnih pogojev kupca, ki našim splošnim poslovalnim pogojem nasprotujejo, bodo takoj zavrnjeni.

Jezik pogodbe je izključno nemščina.

Trenutno veljavne splošne poslovalne pogoje lahko preverite in natisnete s spletne strani www.plancrypt.com/index.php/de/impressum/agb-plancrypt.

2§ Namen pogodbe


Ta pogodba ureja prodajo storitev iz območja/območij prenosa preko spletne trgovine ponudnika. Zaradi podrobnosti posameznih ponudb bo opis izdelka z ponudnikove strani izključen.

3§ Sklenitev pogodbe


Pogodba je sklenjena izključno v elektronskem poslovanju preko e-trgovinskega sistema. Predstavljene ponudbe so pozivi kupca za oddajo nakupne pogodbe, ki jo lahko nato sprejme ponudnik. 

4§ Trajanje pogodbe


Pogodba je sklenjena z prodajo licenčnega ključa.

5§ Cene


Vse cene so končne cene in vsebujejo zakonsko določen DDV (davek na dodano vrednost).

6§ Pogoji plačila


Kupec ima izključno samo naslednje možnosti plačila:
1. Nakazilo
2. Plačilo preko ponudnika plačilnih storitev (PayPal)

Drugi načini plačila ne bodo ponujeni in bodo zavrnjeni. Znesek računa je po sprejemu računa, ki vsebuje vse podatke o prenosu in e-pošte, poslan na tam naveden uporabniški račun. Pri uporabi ponudnika plačilnih sredstev omogoča ponudniku in kupcu opraviti plačilo med seboj. Pri čemer ponudnik plačilnih sredstev vodi plačilo kupca ponudniku. Dodatne informacije dobite na spletni strani določenega ponudnika plačilnih storitev. Kupec je dolžen v roku 7 dni po prejemu računa plačati vsoto na naveden uporabniški račun ali posredovati. Nakazilo je po roku plačila brez možnosti odstopa. Kupec preide šele po opozorilu v zamudo. Pravica stranke do odstopa od pogodbe, ki ne temelji na istem pogodbenem razmerju, je izključena. Poravnava s terjatvami stranke je izključena, razen če je nesporna ali zakonito določena.

7§ Pogoji dostave


Blago bo takoj poslano, ko se potrdi plačilo. Pošiljanje dostopnih podatkov poteka v povprečju največ 1 dan. Dobavni rok je 1 dan, razen če je v opisu izdelka podano drugače.

8§ Oblikovanje pogodbe


Kupec ne more neposredno vplivati na shranjeno besedilo pogodbe. Kupec lahko odpravi napake v besedilu, med naročanjem, le preko e-pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

9§ Pravica do odstopa od pogodbe


Imate pravico do preklica pogodbe, brez oddane obrazložitve, v roku štirinajstih dni.

Obdobje preklica je štirinajst dni od dneva.

V primeru kupoprodajne pogodbe: v kateri vi ali vam poznana tretja oseba, ki ne naroča, vzamete blago oz. v primeru pogodbe za več različnih blag, ki jih je kupec naročil v okvirju enega nakupa in so prispeli ločeno: v kateri vi ali vam poznana tretja oseba, ki ne naroča, vzamete blago oz. v primeru pogodbe za dostavo blaga v večih ločenih kosih: v kateri vi ali vam poznana tretja oseba, ki ne naroča, vzamete ločeno blago oz. v primeru pogodbe rednega pošiljanja blaga v določenem časovnem intervalu: v kateri vi ali vam poznana tretja oseba, ki ne naroča, vzamete prvo blago oz. v primeru kombinacije večih alternativ je zadnji trenutek odločilen.

Da bi uveljavili svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas morate (EU General Services Inh. Borut Planinc, Ernst-Alban-Straße 14 17036 Neubrandenburg Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) informirati (npr. preko pisma, faksa ali e-pošte) skupaj z očitno razlago za odločitev odstopa od pogodbe.

Lahko uporabite za to priložen obrazec za odstop od pogodbe, vendar to ni potrebno.

(Če želite odstopiti od pogodbe, prosim izpolnite ta obrazec in ga pošljite.)
Na


S tem preklicujem(o) pogodbo jaz/mi (*), ki je bila sklenjena z menoj/nami (+) za nakup naslednjega blaga (*)/opravljanje naslednje storitve (*):
_______________________________________________
_______________________________________________

Naročeno na (datum) ___________________ (*)/dostavljeno na _______________________(*)

Ime kupca ______________________________________
Naslov kupca_________________________________
_________________________________
_________________________________
_____ _____________________________________________________
Datum Podpis kupca(-ov) (samo pri sporočanju preko pisma)

_____________________________________________________________________________________
(*)Neustrezno prečrtajte.


Za upoštevanje odstopa zadovoljuje, da pošljete svojo sporočilo v zvezi uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe pred iztekom roka za umik. Učinki odstopa od pogodbe: Če odstopite od pogodbe, bomo vam poravnali vsa plačila, ki smo jih prijeli od vas, vključno z stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo pri izbiri druge vrste dostave, kot vam sprva ponujene poceni, standardne dostave) v roku štirinajstih dni od prejetja sporočila za odstop od pogodbe. Za vračilo denarja uporabljamo isto plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili vi pri izvirni transakciji, razen če se je z vami sklenil drugačen dogovor; v nobenem primeru vam ne bomo zaračunali zaradi stroškov vračila. Vračilo lahko ustavimo, dokler ne dobimo blaga nazaj ali pa ste nam prinesli dokaz, da ste blago poslali, odvisno od tega, kateri trenutek je zgodnejši. Blago nam morate v roku štirinajstih dni od dneva, ko smo prejeli sporočilo o odstopu od pogodbe, vrniti ali predati na EU General Services Inh. Borut Planinc, Ernst-Alban-Straße 14 17036 Neubrandenburg Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Rok se spoštuje, če pošiljate blago pred iztekom obdobja štirinajstih dni. Vi pokrivate vse stroške dostave vrnjenega blaga. Odgovorni ste le za kakršno koli izgubo vrednosti blaga, če je to izgubo vrednosti mogoče pripisati ravnanju z blagom, ki ni potrebno za preverjanje kakovosti, značilnosti in delovanja blaga.

Predčasno prenehanje pravice do odstopa od pogodbe

Ker vračilo prenosov ni izvedljivo, se mora kupec pri nakupu izdelkov v tej e-trgovini strinjati, da prodajalec začne z izvršbo pogodbe in s tem pravico do odstopa predčasno prekliče, pri dostavi prenosov.

10§ Izjava o omejitvi odgovornosti

Odškodninski zahtevki kupca so izključeni, če ni drugače navedeno iz naslednjih razlogov. To velja tudi za zastopnika in posrednika ponudnika, če kupec zahteva odškodnino. Izjeme so odškodninske terjatve stranke zaradi poškodbe življenja, telesa, zdravja ali bistvenih pogodbenih obveznosti, ki morajo veljati za doseganje cilja pogodbe. To ne velja za odškodninske zahtevke zaradi malomarnosti ali namerni kršitvi dolžnosti s strani ponudnika, njegovega zakonitega zastopnika ali posrednika.

11§ Prepoved odstopa in zastavitve


Terjatve ali pravice kupca proti ponudniku ne smejo biti zastavljene ali odstopljene, brez njihovega dovoljenja, razen če je kupec izkazal upravičen interes za odstop ali zastavitev.

12§ Jezik, pristojnost in veljavno pravo


Pogodba je napisana v nemškem jeziku. Izvajanje pogodbenega razmerja poteka v nemškem jeziku. Uporablja se izključno zakon Zvezne republike Nemčije. To velja za kupce le, če to ne omejuje zakonskih določb države v kateri ima kupec običajno ali stalno prebivališče. Pristojnost spora s kupci, ki niso potrošniki, je pravna oseba javnega prava ali javni posebni sklad.

13§ Varovanje podatkov


Skupaj z začetkom, zaključkom, obdelavo in prepakiranjem nakupne pogodbe, ki temelji na teh pogojih, ponudnik zbira, hrani in obdeluje podatke. To se izvaja v okviru zakonskih določb. Ponudnik ne posreduje nobenih osebnih podatkov kupca tretjim osebam, razen če je zakonsko obvezan to storiti, ali pa se je kupec predhodno izrecno strinjal. Če se tretji osebi zaupa uporaba za storitve, povezane z obdelavo podatkov, se spoštujejo določbe Bundesdatenschutzgesetz-a (Zveznega zakona o varstvu podatkov). Podatki, ki jih kupec posreduje med nakupom, se obdelujejo izključno za stike v okviru obravnave naročila in le za namen, v katerega je kupec privolil. Podatki bodo posredovani samo kolikor je to potrebno dostavni službi, da je dostava blaga opravljena kot po naročilu. Podatki o plačilu se prenesejo na pooblaščeno kreditno institucijo. Dokler ima ponudnik obdobje gospodarske ali davčne narave, lahko hramba nekaterih podatkov traja do deset let. Med obiskom spletne trgovine ponudnika se beležijo anonimni podatki, kot npr. IP-naslov, datum, čas, vrsta brskalnika, operacijski sistem in obiskane strani. Na zahtevo kupca so lahko osebni podatki izbrisani, popravljeni ali blokirani v okviru zakonskih določb. Možna je brezplačna poizvedba o vseh osebnih podatkih kupca. Za vprašanja in zahteve za brisanje, popravljanje ali blokiranje osebnih podatkov, kot tudi zbiranje, obdelava in uporaba, se lahko stranka obrne na naslednji naslov:

14§ Pravice za uporabo


Programsko opremo lahko uporabljate le na enem računalniku in samo za eno osebo, neglede na dejansko število izvirnih kopij programa. Če želite programsko opremo uporabljati za več ljudi, potrebujete za vsako drugo osebo novo licenco.
Ne smete kopirati, prevajati, preoblikovati osnove ('reverse engineering'), dekompilirati ali razstaviti izdelek, razen če so te omejitve izrecno razveljavljene po zakonu. Izdelek ne smete izposojati, posojati, prenašati ali deliti in ga spremeniti ali pa ga v celoti ali delno vstaviti v drug program.

15§ Salvatorska klavzula

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih poslovalnih pogojev ne vpliva na veljavnost drugih določb.
PlanEye Videoüberwachung

PlanEye kompatibel mit allen Kameras

PlanCrypt Made in Germany

PlanCrypt Made in Germany

PlanCrypt - We Protect Your Data