PlanCrypt Made in Germany

PlanCrypt Made in Germany

PlanEye Videoüberwachung

PlanCrypt Made in Germany

Free

0.00

 • Testna verzija - 2 sata       
 • Privatna verzija       
 • Enterprise verzija       
 • 1 licenca - 64 kamera       
 • Obrada videozapisa - 10 min       
 • Zaštićeno područje       
 • Bez podrške       
 • Podrška putem e-pošte - 1 godina       
 • 24x7 telefonska podrška - 1 godina       
 • Ažuriranje - 1 godina       
 • Nadogradnja - 1 godina

Privat

70

 • Testna verzija - 2 sata       
 • Privatna verzija       
 • Enterprise verzija       
 • 1 licenca - 64 kamera       
 • Obrada videozapisa - 10 min       
 • Zaštićeno područje       
 • Bez podrške       
 • Podrška putem e-pošte - 1 godina       
 • 24x7 telefonska podrška - 1 godina       
 • Ažuriranje - 1 godina       
 • Nadogradnja - 1 godina

Business

250

 • Testna verzija - 2 sata       
 • Privatna verzija       
 • Enterprise verzija       
 • 1 licenca - 64 kamera       
 • Obrada videozapisa - 10 min       
 • Zaštićeno područje       
 • Bez podrške       
 • Podrška putem e-pošte - 1 godina       
 • 24x7 telefonska podrška - 1 godina       
 • Ažuriranje - 1 godina       
 • Nadogradnja - 1 godina
PlanEye Videoüberwachung

PlanEye kompatibel mit allen Kameras

PlanCrypt Made in Germany

PlanCrypt Made in Germany

PlanCrypt - We Protect Your Data